Kosteus kuriin

Toimiva sadevesi- ja salaojajärjestelmä suojaa talon rakenteet kosteus-, home- ja routavaurioilta sekä estää tulvat kellarissa

Juuri nyt on otollisin aika huoltaa salaoja– ja sadevesijärjestelmät. Toimiva sadevesi- ja salaojajärjestelmä suojaa talon rakenteet kosteus-, home- ja routavaurioilta sekä estää tulvat kellarissa ja keväiset lammikot kulkuväylillä. Puhumattakaan näin koituvista kustannussäästöistä.

Ovatko salaojat kunnossa?

Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on ehdottoman tärkeää sekä rakennukselle että sen asukkaille. Etenkin 1960–70-lukujen kiinteistöissä on syytä selvittää salaojien toimintakunto tai ylipäätään niiden olemassaolo. Salaojien suunnittelu, asennus ja valvonta oli tuohon aikaan valitettavan laiminlyöty rakentamisen osa-alue.

Salaoja kerää maassa olevan, rakennukselle haitallisen veden pois perustusten luota. Se varmistaa myös, ettei pohjaveden pinta pääse nousemaan liian lähelle talon alapohjaa.

Mitä irtonaisempaa kiinteistön maaperä on, sitä olennaisempaa on tarkkailla salaojituksen tilaa ja tehdä sille säännölliset huollot. Hurrikaanien keväthuolto sisältää kaiken tämän:

  • Pihakaivojen lietepesiin kertynyt sakka imetään loka-autolla pois.
  • Tarkistetaan padotusventtiilien toimintakunto. Salaojaputken liittymässä kaivon sisällä oleva padotusventtiili varmistaa, että tulvatilanteissakaan vedet eivät pääse nousemaan salaojien kautta takaisin talon perustuksiin.
  • Jos ylimääräinen märkyys tai pinnan nousu salaojakaivossa kertoo tukkeumasta, putki avataan salaojien huoltoon tarkoitetulla painehuuhtelukalustolla.
  • Tarvittaessa salaojajärjestelmä kuvataan vikojen paikallistamiseksi ja kunnon varmistamiseksi.

Muista varmistaa salaojien toimivuus määrävälein!

Poistuvatko sadevedet?

Piha-alueella ja kulkuväylillä virtaavat sade- ja sulamisvedet johdetaan sadevesikaivoon, jotta ne eivät kerry lammikoiksi pihamaalle. Sadevesikaivon huoltoväli riippuu tontin pintamateriaalista.

Sadevesikaivot on syytä tyhjentää 1–2 vuoden välein, hiekkapihoilla jopa useammin. Tyhjennyksen lisäksi koko sadevesijärjestelmä tulisi painehuuhdella noin joka viides vuosi, jotta putkistoon aikaa myöten kertyvä kiintoaines saadaan pois. Näin varmistetaan sadevesijärjestelmän toimivuus.

Pyydä tarjous Hurrikaaneilta

Nyt kun lumet ovat pääosin jo sulaneet, on paras aika tarkistaa niin salaoja- kuin sadevesijärjestelmien kunto.

Pyydä tarjous Hurrikaaneilta – saat sen vain yhden klikkauksen takaa!